HỘI THI

TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Lượt truy cập: 45048
Đang online: 1
Tổng số đơn vị đăng ký:
Tổng số thí sinh đăng ký:
Tổng số bài thi đạt:
Tổng số bài thi không đạt:
Bùi Thị Thúy Hiền
(08) 38 249 269

Đinh Đức Thiện
(08) 38 233 263

Cao Thế Hùng
(08) 38 225 561 - 11
Thể lệ hội thi
THỂ LỆ HỘI THI
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020